Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Vi bryr oss om EidsvollLa 2017 være året vi bryr oss! Se enkeltmennesker,
 bidra til gode møteplasser eller engasjer deg i lokalsamfunnet.


Bakgrunn for foreningen ”Vi bryr oss om Eidsvoll” var møter i Traktorstallen vinteren 2015. Engasjerte Eidsvollinger etablerte et nettverk for alle som ønsket å bidra til at Eidsvoll blir et enda bedre sted å leve. Det ble gjennomført en serie temamøter og etablert et grunnlag for samarbeid på tvers av lag/ foreninger og organisasjoner.

Våren 2016 ble Vi bryr oss om Eidsvoll forankret i Eidsvoll frivilligsentral som et samarbeidsprosjekt. Vi etablerte foreningen og det ble satt et styre. De som har tatt ansvar i styre er Irene Engeskaug fra Eidsvoll frivilligsentral, Kristin Molstad fra Nystua Andelslandbruk, Hege Svendsen fra Bli med, Monica Flage fra Bli med, Ingrid Grene Henriksen fra Bygdekvinnelaget og Para Paranthaman fra Eidsvoll og Hurdal Røde kors.

Vårt mål med arbeidet er å synligjøre aktiviteter, skape engasjement og mer samarbeid.

Ta kontakt, vi trenger ideer og gode innspill. Bli med på et spennende aktivitet.
post@frivilligsentralen-eidsvoll.no