Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Gave til frivillighet  Gave til frivillighet

Publisert: 04.04.2017
Eidsvoll sanitetsforening har bidratt stort i arbeidet for aktivitet i nærmiljøet gjennom mange år. Livsglede for eldre Eidsvoll har tidligere fått 45.000,- og nå har de våren 2017 igjen støttet oss med nesten 20 000,-Gave til Frivillig aktivitet i Eidsvoll.


Eidsvoll sanitetsforening har bidratt stort i arbeidet for aktivitet i nærmiljøet gjennom mange år. Livsglede for eldre, Eidsvoll har tidligere fått 45.000,- og nå har de igjen støttet oss med nesten 20 000,-

Livsglede for eldre Eidsvoll, Eidsvoll Frivilligsentral og Eidsvoll videregående skole, helsefag linjen samarbeider tett om aktiviteter på Vilberg kompetansesenter.

Skolen har en helt egen aktivitet hver onsdag formiddag. Fra høstferien og til mai er de inne på Vilberg helsetun med bingo eller andre tiltak. Gjennom samarbeidet med Frivilligsentralen har vi opprettet en gruppe som hver mandag formiddag lager hygge for beboerne på helsetunet. Aktiviteten i Livsglede for eldre Eidsvoll er inne i sitt tredje år, så nye ideer og utvikling skjer hele tiden..

Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening er også en part i dette samarbeidet, de legger ned mye aktivitet på Vilberg bosenter og med Aktivitetsvenn for personer med demens. Her er Pålsejordet bokollektiv for demente og Johnsrud gård «inn på tunet» viktige brikker sammen med mange frivillige.Eidsvoll frivilligsentral og Livsglede for eldre Eidsvoll, takker så mye for støtten og vi lover og skape aktivitet på Vilberg Kompetansesenter i årene som kommer.

                                                 
Vis alle nyheter