Skriv ut Share/Save/Bookmark Skriftstørrelse 11 Skriftstørrelse 14 Skriftstørrelse 18

Årsmøtereferat 2015  Årsmøtereferat 2015

Publisert: 20.03.2015


Referat fra Årsmøte i Eidsvoll frivilligsentral.

Eidsvoll frivilligsentral avholdt årsmøte på Gladbakk aktivitetssenter16.3.2014.

 Innkalling, ingen merknader

møteleder: enstemmig – Ottar Aasen
referent: enstemmig – Irene Engeskaug

Regnskap og handlingsplan, Godkjent

Innkomne saker: vedtektsendring mot tre stemmer. Styreleder blir fra 2016 valgt for et år av gangen.

Årsmelding 2014
Ble lagt frem og tatt til orientering uten merknader, vi oppsummerer 2014 som et meget aktivt år, mange prosjekter har vi drevet videre fra årene før og nye er kommet til. Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med Eidsvoll videregående og Vilberg kompetansesenter etablerte høsten 2014 egen forening i Livsglede for Eldre Eidsvoll. Foreningen har faste aktiviteter på Vilberg Helsetun og Bosenteret. Livsglede for eldre mottok støtte fra den nedlagte pårørendeforeningen på Vilberg Helsetun kr. 56 000, - og kr. 10 000,- fra Eidsvoll sanitetsforening. Eidsvoll kommune ved folkehelsmidler har bidratt med 10 000,-

Eidsvoll frivilligsentral har også fått inn nye prosjekter i turstisamarbeidet i 2015. Vi har mottatt kr. 200 000,- i støtte fra Gjensidigestiftelsen. EIF vandrelag har tatt initiativ til å bygge bru over til en liten holme i Industrihistorisk sti ved Andelva. Prosjektet blir påbegynt på våren. Offisiell åpning av brua er satt til august. Samarbeidet har igjen ca. 50 000,- som vi må bruke før sommeren. Gutta på snekkerboden her på Gladbakk som lager skilt er godt i gang med bruken av den nye maskinen, så det er bare å ta kontakt.

Sentralen er aktiv i mange arena og samarbeid, vi kan nevne noen. Flerkulturell aktivitet gjennom Eidsvoll og Hurdal røde kors avd. Migrasjon, Leseombud i samarbeid med Eidsvoll bibliotek og Vilberg kompetansesenteret, Gladbakks venner i samarbeid med Gladbakk aktivitetssenter, Gågrupper på Råholt, Eidsvoll sentrum, Minnesund og Feiring, Postkassetrimmen, partnerskapsavtaler, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal, Kvinne-nettverk, dataklubb, datakurs i regi av Øvre Romerike hørselslag og flere ulike aktivitetsgrupper med frivillige.

Valgkomiteens forslag godkjent.

Leder, Ottar Aasen, ikke på valg 1 år igjen
Nestleder, Kari Skyttersæter, ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem, Bjørn Olsen, gjenvalg 2 år.
Styremedlem, Jon Tærud, gjenvalg 1 år.
Styremedlem, Jens Hegland, valgt for 2 år.

Vara, Irene Engjom, gjenvalg 2 år.
Vara, Jan Erik Halvorsen valgt for 2 år.

Valgkomite Einar Kjøren ikke på valg 1 år igjen
Valgkomite Jens Hegland, ikke på valg 1 år igjen.

Eidsvoll frivilligsentral legger ut all informasjon om aktivitetene våre på hjemmesiden. www.frivilligsentralen-eidsvoll.no, Årsmeldinger og handlingsplan 2015 ligger i sin helhet her.

Til slutt en stor takk til alle våre frivillige, samarbeidspartnere og støttespillere med ønske om et fortsatt godt samarbeid. Har du lyst til å være med i et spennende frivillig miljø, ta kontakt.

Referent: Irene Engeskaug.Vis alle nyheter