Eidsvoll Frivilligsentral har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag/foreninger, organisasjoner og det offentlige.
 
  • Frivilligsentralen skal først og fremst være med og skape gode møteplasser i nærmiljøet
  • Være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som trenger litt støtte og hjelp
  • Være med på og skape gode samarbeidsmuligheter og arenaer for alle frivillige organisasjoner
 Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljø bedre, ta kontakt.
Sentralen trenger nye samarbeidspartnere enten det er lag/foreninger, enkelt menneske eller organisasjoner.

Aktuelt

Se alle nyheter